Citat

Böcker

Hoppla

Staffan Westerberg reser genom tiden
på väg mot slutstationen, med det skälvande livet i bagaget. Det lekfulla samsas med det allvarsamma, det stillsamma med det passionerade.

Två centimeter kvar. Det är inte mycket.
- Det beror på hur lång vägen är, påminner måttbandet.
- Sånt vet man inte, svarar snigeln.
En decimeter, en meter, eller rent av en hel kilometer?
Men det är kanske att begära
för mycket av livet. Att veta.

På omslagets innerflik medfoljer en ljudbok där Staffan Westerberg själv läser dikterna i boken, sammanvävda till en ljudföreställning med sång och musik. Han framför sina texter lika humoristiskt som sorgset, lika livsbejakande som avskedstagande, med upproriskhet, lek och lust.

Pressmeddelande för nedladdning.

Hoppla

Författaruppläsning Staffan Westerberg