Citat

Författare

Bengt Lindqvist

född i Helsingborg 1936, utbildning som språklärare, ledande poster inom handikapprörelsen, riksdagsledamot och statsråd under perioden 1982-1995, uppdrag som FN-rapportör i handikappfrågor 1994-2002.

Böcker:
Blindstyre

Bengt Lindqvist